Konvoluttering

Ilegg av brev, brosjyrer, faktura og hefter i konvolutt

Vi har mulighet for å hjelpe deg med konvoluttering i alle «kurante» konvoluttformat som; C6, C6/5, C5, C4

Vi har også en «intelligent» pakkemaskin som leser strekkoder. Dette gjør det mulig å pakke et individuelt innhold i konvolutten på bakgrunn av informasjon i strekkoden.

Eksempel på dette kan være;
– Fakturaer som inneholder forskjellige antall sider.
– Kontoutskrifter over flere sider.
– DM kampanje med individuelt tilpasset budskap for mottaker.
– Utstyret er fleksibelt med hensyn til opplag og utforming.

Adressering

Adressering av brev, konvolutter, aviser, blad, brosjyrer etc.

Post & Reklameservice har adresseringslinjer, som dekker de aller fleste behov. Ink-jet adressering direkte på produktet, er den mest rasjonelle måten å adressere på. Adresseringen kan foregå kombinert med plastemballering eller konvoluttering av utsendelser, eller som selvstendige produksjon direkte på blad, brosjyre ol.

Utstyret er fleksibelt med hensyn til opplag og utforming.

Konvolutter bilde

Plastpakking

Emballering av aviser, blader, kataloger, brosjyrer, etc.

Plastpakking har overtatt store deler av markedet for A4 utsendelser. Forsendelser som tidligere ble lagt i konvolutter, blir nå ofte emballert med plast pga.:
– Lav vekt på plastposen (ca. 4gr.) gir store portobesparelser i forhold til C4 konvolutter.
– Enhetsprisen på en plastpose ligger på ca. 30 % av en C4 konvolutt.
– Produktet kan profileres, da plasten kan være gjennomsiktig.
– Plasten kan også fortrykkes med farger og dekor, slik at innholdet ikke synes.
– Plasten gir god beskyttelse mot tøff behandling under distribusjon.
– Muligheter for å inkludere vareprøver som CD-plater og lignende.

Plastpakke bilde

Plasten vi benytter  er resirkulerbar/nedbrytbar i naturen og har en gunstig miljøprofil. Våre produksjonslinjer er fleksibelt med hensyn til opplag og format. Maksimumsformat er A3.

Print

Laserprint og Inkjetprint av brev, brosjyrer, faktura og informasjonsmateriell i farger eller sort/hvit.

Vi har også mulighet for å trykke konvolutter med logo, returadresse og Posten/Bring sine «Portomerker» i alle format.

Vår printavdeling står i direkte tilknytning til våre pakkemaskiner. Dette gjør at produksjonen fra databasert dokument, til ferdig produkt lagt i konvolutt, blir meget rasjonell.

Adressedatabase

Adressedata overfører du enklest til oss som vedlegg til e-post: post@postrek.no.  Datafilene bør leveres senest 2 dager før produksjonsdagen for kvalitetsikring.

Dersom du har behov for nye adresser til markedsføring, er vi behjelpelig også med dette. Vi har mulighet for å gjøre et utvalg som passer dine ønsker, det være seg – bransje, – geografisk område, – antall ansatte mm.

Ajourhold av adressedatabaser:
Post & Reklameservice AS kan sørge for vedlikehold og oppdatering av dine medlems- og kunderegistre.

Generelt:
Post & Reklameservice AS følger Datatilsynets strenge krav til oppbevaring, sletting og innsyn. Kunden kan derfor stole på at adresseregisteret ikke havner på avveier.